Skip to main content

Dienstverlening

Analytics

Bewezen oplossingen


Voor het maken van een simpel ad-hoc rapport tot het inrichten van een geautomatiseerde analytics omgeving kunt u bij ons terecht. Hierbij maken wij gebruik van bewezen oplossingen en baseren wij onze keuzes op jarenlange ervaring.

Wij hebben ervaring met het ontrekken van gegevens uit tientallen ERP systemen waaronder SAP, Oracle, Microsoft Dynamics Navision, Microsoft Dynamics Axapta, Exact. Afgelopen jaren hebben we honderden gigabytes aan data verwerkt en geanalyseerd. Met meer dan:


ERP systemen

Verwerkte data regels


Robotic Process Automation (RPA)

Kleine investering, grote meerwaarde


Het inzetten van RPA zorgt ervoor dat u met een relatief kleine investering in tijd, geld en energie processen kan optimaliseren binnen uw bestaande IT omgeving. Bij RPA wordt er gebruik gemaakt van software die een echte medewerker simuleert, dit is inclusief eigen gebruikersaccount, data invoer via (virtueel) toetsenbord en het kunnen 'zien' van de applicaties. Hierdoor bent u niet genoodzaakt uw IT omgeving te hierzien of structureel aan te passen. Nodig ons uit voor een gesprek of demo van RPA om samen te kijken wat deze technologie voor u kan betekenen.

Investering


Meerwaarde


Process Mining

Inzicht in uw echte processen a.d.h.v. data


Bij process mining kijkt u op een andere manier naar uw processen. Niet op basis van intuitie, ervaring of een gevoel, maar middels zogenaamde 'time-series data'. Deze technologie is ideaal om een visueel overzicht te krijgen in uw processen.


Welke software is hier beschikbaar voor?
Hiervoor kan er gebruik worden gemaakt van commercieel beschikbare software zoals Disco of ProcessGold. Tevens zijn er open-source oplossingen beschikbaar, zoals ProM.
Wat zijn de randvoorwaarden vanuit mijn data?
Uiteraard is de kwaliteit van de data van belang bij elke vorm van data analyse. Bij process mining is de granulariteit van uw data extra van belang, dat namelijk alle (relevante) acties worden opgeslagen met daarbij wie, wat en wanneer. Tevens dienen gerelateerde handelingen samen geidentificeerd kunnen worden middels een gedeelde identificatie, een zogenaamde 'case id'. Hierdoor is per transactie inzichtelijk welke stakeholders betrokken zijn geweest, hoeveel tijd en handelingen hierbij zijn gemoeid. Dit vormt de basis van het optimaliseren van processen.
Hoe nu verder?
Het begint allemaal met het bepalen wat uw wensen zijn. Zijn er bepaalde processen die gestroomlijnd dienen te worden? Heeft u geen zicht op het verloop van bepaalde processen? Daarnaast is van belang welke data er uberhaupt wordt geregistreerd en wat de kwaliteit hiervan is. Wij gaan hier graag over met u in gesprek.

Verder praten

Wij komen graag langs om samen met u te kijken hoe process mining in uw organisatie ingezet kan worden.

Neem contact op

Data Delivery

Herhaalbaar en consistente rapportages

Zodra de beslissing is gemaakt om data analyse uit te voeren, en er is bepaald welke data dient te worden onttrokken vindt het proces van data delivery plaats. Dit begint met het verkrijgen van de data (data capture) en het uitwisselen van de data (data exchange). Hierna wordt data gedurende een iteratief proces getransformeerd en gevalideerd. Dit proces dient transparant te worden gedocumenteerd. De resultaten van dit herhaalbare proces zijn consistente deliverables in de vorm van rapporten, dashboards en/of interactieve visualisaties. Hierin zijn wij gespecialiseerd!

Data verwerking middels de applicatie Alteryx

Neem vrijblijvend contact met ons op.